Phone

+84 866 666 286

Email

khudothi.vsip.haiphong@gmail.com

Opening Hours

thứ Hai - chủ Nhật: 7am-7pm

Dự Án

Dự án Sapphire GEM VSIP Hải Phòng

Sapphire GEM VSIP Hải Phòng là một khu đô thị mới của tập đoàn VSIP, mang đến cho cư dân VSIP một sản phẩm chất lượng gồm nhà LK,BT,SH

0866.666.286