Phone

+84 866 666 286

Email

khudothi.vsip.haiphong@gmail.com

Opening Hours

thứ Hai - chủ Nhật: 7am-7pm

Showing: 1 - 8 of 8 RESULTS
Dự Án

Dự án Sapphire River VSIP Hải Phòng

Sapphire River VSIP Hải Phòng là một khu đô thị mới của tập đoàn VSIP, mang đến cho cư dân VSIP một sản phẩm chất lượng gồm nhà LK,BT,SH

0866.666.286