Phone

+84 866 666 286

Email

khudothi.vsip.haiphong@gmail.com

Opening Hours

thứ Hai - chủ Nhật: 7am-7pm

Ảnh đẹp Centa City Hải Phòng

Ảnh đẹp Belhomes Hải Phòng

Ảnh đẹp công viên trung tâm Central Park

Ảnh đẹp công viên ven hồ điều hoà VSIP Hải Phòng

Ảnh đẹp công viên tam giác

Ảnh đẹp công viên Wetland Park VSIP Hải Phòng

0866.666.286